RẦY – BO TRI

Rầy to, rầy nhỏ- Không bỏ một con

 

ĐẶC TRỊ: RỆP SÁP, RẦY LƯNG TRẮNG, RẦY NÂU

 

Thành phần:

Dinotefuran: ….250gr/kg

Buprofezin: … 150gr/kg

Phụ gia đặc biệt: … 600gr/kg

 

Thể tích thực: gói 20 gr