LỢI ÍCH PHUN KẼM QUA LÁ CHO CÂY TRỒNG

Bổ sung Kẽm (Zn) cho cây trồng là một phương pháp hữu ích để cải thiện nồng độ Zn trong hạt và lượng Zn sẵn có trong cây trồng, tăng cường đáng kể sự tăng trưởng và năng suất cho cây trồng. Các phương pháp ứng dụng Zn khác nhau trên toàn cầu đã được sử dụng như: xử lý hạt, áo hạt, bón vô đất và phun trên lá. Trong đó, việc phun trên lá là biện pháp hay được áp dụng và mang lại nhiều lợi ích.