NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG RƠM RẠ VÀ XÁC BẢ LỤC BÌNH TỦ MÔ GỐC SẦU RIÊNG

Gần đây, vì trời nắng nóng và cũng do tận dụng nguồn hữu cơ có sẵn mà bà con hay dùng rơm hay lục bình để tủ gốc cây sầu riêng để góp phần hạn chế mất nước vùng đất rễ và giảm stress nóng cho phần rễ cây sầu riêng. Điều này rất tốt, tuy nhiên cần thực hiện đúng cách nếu không sẽ có nhiều mặt hại.