BỆNH CHÁY LÁ- CHẾT NGỌN CÂY SẦU RIÊNG: NHẬN DIỆN, TÁC HẠI VÀ TÁC NHÂN

Có khá nhiều bệnh hại trên cây sầu riêng, một trong số đó là bệnh CHÁY LÁ – CHẾT NGỌN được quan tâm hơn cả vì sự nguy hiểm có thể gây chết nhánh, thậm chí cả chết cả cây và tốc độ gây cháy lá, rụng lá nhanh mà nó gây ra.