VAI TRÒ CỦA KALI TRONG CƠ CHẾ CHỐNG CHỊU SÂU, BỆNH HẠI

Cung cấp đủ lương thực cho bùng nổ dân số thế giới trong điều kiện các nguồn tài nguyên hạn hẹp là một thách thức lớn của nhân loại. Các yếu tố quan trọng nhất để nâng cao năng suất/đơn vị diện tích là cung cấp đủ chất dinh dưỡng và bảo vệ cây trồng chống lại côn trùng và mầm bệnh. Dinh dưỡng cây trồng có tác động mạnh mẽ đến tính nhạy cảm của cây đối với côn trùng và mầm bệnh. Trong đó, Kali (K) đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng phòng vệ sâu bệnh hại cây trồng.