Thuốc trừ nhện

Thuốc trừ Nhện đỏ Nilmite 10ml

QUY CÁCH

Chai 10ml, 50ml & 100ml

THÀNH PHẦN

Febutatin oxide: 550g/lít

Phụ gia: vừa đủ 1 lít