Dinh dưỡng

Cây trồng cần 3 thành phần dinh dưỡng chủ yếu: các chất dinh dưỡng cơ bản (NPK), đa lượng và vi lượng. Nitơ: là chất dinh dưỡng quan trọng giúp cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh đậm và quang hợp tốt. Phốt pho: Giúp rễ tăng trưởng và phát triển. Cây đủ phốt pho sẽ cho nhiều hoa hơn.