CYLI BO

BORON 21%

XUẤT XỨ TÂY BAN NHA- CHÂU ÂU

Kéo dài tuổi thọ hạt phấn-

Kéo hoa- Đậu trái tức thì

Chống rụng hoa-

Chống rụng trái non

 

Thành phần:

Boron (Bo):………210.000 mg/kg

Độ ẩm: 1%

Khối lượng tịnh 100gr