AMINO KOREA

Xuất xứ Hàn Quốc

—- 

Nở gai- Xanh gai- Nuôi trái

Chỉnh trái- Chống sượng múi

Méo trái- Nặng kí- Chắc ruột

Phục hồi cây suy

 

Thành phần:

Chất hữu cơ: ……20%

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Lân hữu hiệu (P2O5): 2%;

Kali hữu hiệu (K): 1%;

Phụ gia: Axit amin, Axit fluvic,

Rong biển, TE… 150g/l

Thể tích thực 500ml