SÂU ĐỤC THÂN MÀU VÀNG

(SÂU ĐỤC THÂN BƯỚM HAI CHẤM)

Trong canh tác lúa, có một đối tượng với khả năng gây hại nghiêm trọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố hình thành năng suất, đó chính là sâu đục thân, và loài được biết đến gây hại phổ biến là sâu đục thân màu vàng (sâu đục than bướm hai chấm). Tùy theo giai đoạn sinh trưởng của cây lúa mà sâu đục thân sẽ có các hình thức gây hại tương ứng.