pH đất ảnh hưởng đến các nguyên tố dinh dưỡng trong đất

pH đất là thang đo phản ánh tính chất của đất mang tính axit hay bazo của đất, được đánh giá bằng nồng độ ion H+ có trong đất.

Chỉ số pH từ 0 đến 14 là thước đo đánh giá mức độ chua hay kiềm của đất.

Thông thường, bà con thường dựa mức 7 để chia đất thành 3 dạng:

  • pH= 7: đất trung tính
  • pH > 7: đất kiềm
  • pH< 7: đất chua