Kỹ thuật canh tác Sầu Riêng

Đất trồng sầu riêng
– Cây sầu riêng thích hợp trồng ở những loại đất như phù sa,
đất xám đỏ, đỏ bazan.
– Có tầng canh tác >70cm.
– Không có tầng sét, kết von quá cạn.
– Rút nước nhanh, không ngập úng.
– Thoáng khí.
– Có độ  pH từ 5 – 6.
– Đất giàu chất hữu cơ > 2%.
– Không bị nhiễm mặn, phèn.