MUỖI HÀNH (Orseolia oryzae): ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI

Từ lâu Muỗi hành hại lúa (sâu năn) là đối tượng gây hại khá phổ biến ở nhiều vùng trồng lúa của Châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Myanma, Thailand, Trung Quốc, Sri Lanka, Cambodia…

Tại Việt Nam,  ghi nhận muỗi hành hại lúa xuất hiện từ những năm đầu thập kỷ 1980 và gây hại khá phổ biến tại các tỉnh miền Trung cũng như Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) trong thời gian gần đây.