RẦY PHẤN TRẮNG TRÊN LÚA: NHẬN DẠNG VÀ TRIỆU CHỨNG GAY HẠI

Rầy cánh trắng hay còn gọi là bọ phấn trắng, rầy phấn trắng, rầy cánh phấn. Rầy phấn trắng, được phát hiện lần đầu tiên trên lúa vào năm 1966 tại Ấn Độ, sau đó là ở một số nước khác thuộc Châu Á và Châu Phi. Trước đây, dịch hại này ít được quan tâm vì chúng không bộc phát thường xuyên trên lúa, nó chỉ xuất hiện khi có điều kiện thuận lợi như nắng nóng, oi bức. Những năm gần đây, do điều kiện thời tiết thất thường, ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận tần suất rầy phấn trắng xuất hiện trên lúa ngày càng phổ biến hơn với mật số cao hơn, gây thiệt hại năng suất không nhỏ.