BỆNH VÀNG LÙN (Rice Grassy Stunt Disease strain 2 – RGSD2)

Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện từ năm 1989 và được gọi là bệnh lúa cỏ dòng 2 (dịch nguyên văn tên tiếng Anh). Sau này để khỏi nhầm với tên “lúa cở” (chỉ lúa hoang dại mọc chung với lúa được xem là cỏ trong ruộng lúa) Cục Bảo vệ Thực vật sửa tên lại là “bệnh vàng lùn” và được sử dụng đến nay. Bệnh vàng lùn là bệnh quan trọng, đã từng hình thành dịch bệnh nghiêm trọng tại các tỉnh phía Nam trong các năm 2005-2007. Bệnh có thể gây hại khi lúa từ 10 ngày tuổi trở lên.

Bệnh có liên quan đến rầy nâu.