BỌ XÍT HÔI HẠI LÚA

Bọ xít dài có tên khoa học là Leptocorisa varicormis Fabr, Leptocoría acuta Thunb thuộc họ Coreidae thuộc bộ Hemiptera. Loại sâu hại này trực tiếp chích hút phần hạt lúa, làm giảm đi sự phát triển cây lúa, hạt lúa. Làm cho hạt lúa bị lép, thiếu dinh dưỡng, năng suất bị giảm. Loại sâu hại này phổ biến ở hầu hết các vùng trồng lúa trên toàn đất nước, đặc biệt nhiều ở các vùng chuyên trồng lúa như đồng bằng Sông Cửu Long, trung du,…