YẾU TỐ THỜI TIẾT ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÀM ĐÒNG

Bên cạnh yếu tố giống, mật độ gieo sạ và kĩ thuật chăm sóc ruộng lúa (quản lí dinh dưỡng, nước…) thì các yếu tố thời tiết như ánh sáng, quang kì, nhiệt độ, gió mưa… cũng là những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng lên quá trình làm đòng của cây lúa.