KALI ORGANIC

Phân bón hữu cơ Beta roots

—ooo—

NUÔI TRÁI- CHẮC RUỘT-

NẶNG KÝ- CHỈNH TRÒN TRÁI

 

Thành phần:

Chất hữu cơ: …. 26%

K2O: 9,95%

Amino acid: 2,07%

Acid fulvic: 9,25%

Đạm tổng số (Nts): 2,62%

P2O5: 0,124%

Thể tích thực 500ml