MAGIE- KẼM + TE

PHÂN BÓN VI LƯỢNG Tp COMBI

Tăng cường quang hợp

Xanh lá- Dày lá- Bóng lá

Hạn chế Bạc lá- Vàng lá

Sáng trái- Bóng trái- Nặng ký

 

Thành phần:

Kẽm (Zn): 15.000 ppm

Sắt (Fe): 100 ppm

Mangan (Mn): 100 ppm

Đồng (Cu): 100 ppm

Nguyên liệu sử dụng chứa Magie (Mg), rong biển, Amino Acid…

Thể tích thực 500ml