CANXI BO SỮA + TE

PHÂN BÓN VI LƯỢNG Tp – 08

Chống rụng hoa- rụng trái non

Chống nứt trái- Thối đít trái

 

Thành phần:

Kẽm (Zn): 15.000 ppm

Sắt (Fe): 100 ppm

Mangan (Mn): 100 ppm

Bổ sung: Ca (2%); Bo (2.000 ppm)

Thể tích thực 500ml và 1.000 ml