GA3 SỮA

PHÂN BÓN VI LƯỢNG Tp – 08

Cải tử hồi sinh

Biến vàng thành xanh

Lớn trái cực nhanh

Vọt đọt cực mạnh

 

Thành phần:

Kẽm (Zn): 15.000 ppm

Đồng (Cu): 100ppm

Sắt (Fe): 100 ppm

Mangan (Mn): 100 ppm

Bổ sung: GA3 (500ppm); NAA (500 ppm)

Thể tích thực 500ml

Danh mục: Từ khóa: , , ,